Oprogramowanie do kalkulacji cenowej i materiałowej.

Kalkulacja cenowa / materiałowa

System do kalkulacji cenowej mebla

System kalkulujący zużycie materiału przy produkcji mebli. Na podstawie zużycia materiału program oblicza ich koszt, a dodając koszty pracy, można szybko uzyskać cenę wyprodukowania pojedynczej sztuki mebla. Dodatkowo możliwe jest wygenerowanie dokumentacji technicznej dla produkcji. Zautomatyzowany proces kalkulacji cenowej pozwala zaoszczędzić czas i precyzyjnie określić koszty produkcji. Dodatkowa opcja importu daje możliwość wczytania danych z wielu programów do konstrukcji.

Kalkulacja cenowa / materiałowa

System do kalkulacji cenowej obuwia

Oprogramowanie do wykonywania kalkulacji zużycia materiałowego, wyceny kosztu produkcji oraz tworzenia dokumentacji technicznej dla produkcji obuwia. Program w oparciu o jedną z dwóch dostępnych metod kalkulacji oblicza zużycie materiału przy produkcji buta. Następnie wykorzystując stworzoną przez klienta bazę materiałów wraz z ich cenami obliczana jest cena zużytego materiału, a zsumowana z kosztami szycia i montażu daje cenę wyprodukowania buta. Dzięki opcjonalnemu pluginowi,  możliwy jest import wzorów z większości programów do konstrukcji

Kalkulacja cenowa / materiałowa

System do kalkulacji cenowej tapicerki samochodowej

Program wykonujący kalkulację cenową produkcji tapicerki samochodowej. W oparciu o jedną z dwóch wbudowanych metod kalkulacji, system oblicza zużycie materiałów potrzebnych do produkcji oraz ich koszt. Uzyskana w ten sposób kalkulacja w połączeniu z kosztami pracy pozwala wyliczyć koszt danego kompletu tapicerki. Dzięki bazie danych materiałów z ich cenami możliwa jest szybka reakcja na zmianę cen materiałów i zmieniających się potrzeb klienta. Dzięki opcji importu możliwe jest wczytanie wzorów stworzonych w różnych programach do konstrukcji.