Software pro výpočet ceny / materiálu.

Software pro výpočet spotřeby materiálu, kalkulace výrobních nákladů a vytváření technické dokumentace pro výrobu obuvi. Na základě jedné ze dvou dostupných metod výpočtu software vypočítá spotřebu materiálu při výrobě obuvi. Pomocí databáze materiálů spolu s cenami vytvořenými zákazníkem se vypočítá cena použitého materiálu. Tato cena se přidává k nákladům na šití a montáž a dává cenu výroby obuvi. Díky volitelnému plug-inu je možné importovat vzory z většiny CAD softwarů pro obuv.

Software pro cenovou kalkulaci výroby čalounění automobilů. Na základě jedné ze dvou předdefinovaných metod výpočtu systém vypočítá spotřebu materiálů potřebných pro výrobu a náklady na použité materiály. Náklady na materiál v kombinaci s mzdovými náklady umožňují vypočítat náklady na výrobu čalounění. Díky databázi materiálů s jejich cenami je možné rychle reagovat na změny cen materiálů a měnící se potřeby zákazníků. Díky modulu import lze načíst data vytvořena v mnoha CAD systémech.

Software pro výpočet spotřeby materiálu při výrobě nábytku. Na základě spotřeby materiálu vypočítá software jejich náklady a přidáním mzdových nákladů rychle spočítá cenu výroby jednoho kusu nábytku. Kromě toho je možné generovat technickou dokumentaci pro výrobu. Automatizovaný proces výpočtu ceny šetří čas a přesně určuje výrobní náklady. Díky modulu import lze načíst data vytvořená v mnoha CAD systémech.