Software pro automatické polohování dílů do materiálu.

Specializovaný systém pro automatické polohování podešví a stélek. Algoritmus automatického polohování je optimalizován pro polohování stélek do ploten nebo do ploten s pásy. Systém funguje s mnoha druhy a typy cutterů. Umožňuje tisknout marker na grafickém plotru nebo exportovat do DXF, PLT, HPGL a dalších formátů. Díky volitelnému plug-in modulu je možné importovat data z mnoha CAD systémů.

Automatické uspořádání dílů

Software pro automatické polohování do kůže

Systém, který automaticky generuje řezané dílce na kůžích. Pomocí algoritmů pro automatické polohování rychle a efektivně uspořádá prvky na usni a vytváří velmi optimální rozvržení. Díky volitelným plug-in modulům a pomocí fotoaparátu, je systém schopen digitalizovat kůži. Detekuje se obrys kůže včetně označených vad a oblasti kvality, které jsou brány v úvahu při automatickém polohování dílců. Další data lze importovat z mnoha CAD programů. Systém také umožňuje odeslat vypolohovanou kůži přímo k řezání, k tisku na grafický plotr nebo exportovat do souboru DXF, PLT, HPGL.

Software pro automatické uspořádání dílců na dřevotřískové desky, OSB desky, MDF desky, překližky atd. Efektivní algoritmus automatického polohování dokáže uspořádat dílce tak, aby byly řezány rychle a velmi efektivně, čímž šetří čas a materiál. Díky použití volitelných modulů je možné importovat data z mnoha programů. Systém umožňuje exportovat marker do souborů DXF, PLT, HPGL, ISO a dalších. Tento program je vynikajícím nástrojem pro nábytkářské společnosti.

Software pro automatické uspořádání dílů na plechy a plechové role. Díky efektivnímu algoritmu automatického polohování jsou dílce uspořádány tak, aby byly řezány rychle a velmi efektivně, čímž šetří čas a materiál. Díky použití volitelných plug-in modulů je možné importovat vzory z mnoha konstrukčních programů nebo souborů, jako jsou DXF, PLT, HPGL, ISO. Systém umožňuje odeslat vytvořený řezný plán přímo do řezacího stroje nebo exportovat do souborů, jako jsou: DXF, PLT, HPGL, ISO a další.

Systém MiriSys CutNest automaticky generuje markery. Pomocí algoritmů pro automatické polohování rychle a efektivně uspořádá prvky na textilních materiálech a vytváří velmi optimální rozvržení. Tento software šetří čas, materiál, a tedy peníze. Díky použití volitelných plug-in modulů je možné importovat vzory z mnoha konstrukčních programů. Systém umožňuje odeslat markery (řezné značky) přímo k řezání, k tisku na grafický plotr nebo export do souborů DXF, PLT, HPGL.

Specializovaný systém pro automatické polohování dílů na materiály, které jsou vhodné pro výrobu těsnění. Efektivní algoritmus automatického polohování umožňuje maximální využití materiálu a výrazně minimalizuje plýtvání. Tento software pracuje s mnoha druhy cutterů a umožňuje také tisknout na grafický plotter nebo exportovat do souborů DXF, PLT, HPGL a dalších. Pomocí volitelných modulů plug-in je možné importovat data z mnoha systémů CAD.